Kinderwijs Leermodule Meldcode (b)

Meldcode kindermishandeling

Werken met een afwegingskader (module B)

Als professional krijg je van tijd tot tijd te
maken met het “niet-pluis-gevoel” over het
welbevinden van een kind. Je hebt signalen
opgevangen die kunnen wijzen op huiselijk
geweld of kindermishandeling. Maar wat doe
daarmee? Gaat het om kindermishandeling of
is er een verklaring? Hoe begin je een gesprek
met ouders?

Kom je in aanraking met vermoedens van
huiselijk geweld of kindermishandeling, dan
moet je allerlei weerstanden overwinnen om in
actie te komen. Signalen zijn niet altijd even
duidelijk. Professionals moeten daarin
geoefend worden of blijven om
kindermishandeling terug te kunnen dringen.
Niet voor niets zijn deze stappen opgenomen
in de wettelijk verplichte Meldcode
Kindermishandeling met afwegingskader

Kinderwijs TV

Aanmelden voor deze cursus

  • Aanmelden voor deze cursus
  • Met korting gastouders van Gastouderland
  • Lage kosten
  • Interactief
Meld je hier aan
*Geheel vrijblijvend

Leerdoelen

Na Module A bevat deze Module B meer praktijkvoorbeelden om de handelingsbekwaamheid van professionals te
versterken rond het signaleren, rapporteren en in gesprek gaan over zorgen.

Na deze module ben je op de hoogte:

1. Het herkennen van zorgsignalen.

2. Het werken met een observatielijst, de signaallijsten en de Meldcode-app.

3. Het onderscheiden van objectieve en subjectieve signalen.

4. Het zo objectief en zorgvuldig mogelijk rapporteren van zorgsignalen.

5. Welke informatie mag ik wel delen en welke niet?

6. Communiceren met het kind over zorgen.

7. Communiceren met ouders over zorgen.

Gerelateerde academies

Twijfel niet om contact op te nemen

Heb je nog vragen voor ons team?

Vind je consulent *Jouw consulent altijd in de buurt
Neem direct contact op *Wij reageren altijd snel