Kwaliteit

Gastouderland maakt zich sterk voor kwaliteit van de opvang

De bij Gastouderland geregistreerde gastouders worden regelmatig voorzien van nuttige informatie en handige tips bij de opvang van kinderen. Ook word jij door een nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen in de gastouderopvang. Onze organisatie ontvangt daarbij de medewerking van diverse specialisten op het gebied van kinderopvang. Het welzijn en de positieve ontwikkeling van jouw kind staat daarbij voorop.

Wij bezoeken de opvanglocatie een aantal keer per jaar, onder andere voor de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid. Wij bieden ouders en gastouders diverse scholingsmogelijkheden bij de Gastouderland Academie, hebben een oudercommissie, een adequate klachtenafhandeling en een deskundig pedagogisch beleidsplan. De ondersteuning van specialisten op dit vakgebied moet het kwaliteitsniveau van onze organisatie op een hoogwaardig niveau houden.

Gastouderland heeft een eigen VVE programma ontwikkeld, genaamd AAP! Aap! is een vrolijk vriendje dat zich op een speelse manier op de sociaal-emotionele, de motorische, de cognitieve en de zintuigelijke ontwikkelingen van kinderen richt. Het programma is goed in het dagprogramma in te passen en spelenderwijs van opzet. Zo kunnen er tijdens het eten, verschonen en buiten spelen al activiteiten worden gedaan. De eigen inbreng van kinderen is hierbij erg belangrijk. De activiteiten bevatten veel mogelijkheden voor interactie en communicatie tussen de gastouder, de kinderen én tussen de kinderen onderling. Hier leren kinderen veel van.