Kwaliteitseisen Gastouder

Aan welke eisen moet ik voldoen om gastouder de worden?

Je moet als gastouder ingeschreven staan in het LRK. Alleen dan hebben de ouders recht op kinderopvangtoeslag. Dit is het Landelijk Register voor Kinderopvang. Om in dit register opgenomen te worden moet je voldoen aan een aantal voorwaarden.

Voorwaarden

 • een diploma MBO-2 Helpende (Zorg en) Welzijn, of
 • een ervaringscertificaat MBO-2 Helpende (Zorg en) Welzijn, of
 • een diploma dat vermeldt staat op de diplomalijst, of
 • een certificaat goed gastouderschap
 • Jij en jouw inwonende huisgenoten boven 18 jaar zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag en staan ingeschreven in het Personenregister en gekoppeld aan Gastouderland
 • Jij bent in het bezit van een geldig Kinder EHBO certificaat
 • Wij hebben in jouw woning een Risico Inventarisatie uitgevoerd

Wettelijke eisen

Dit zijn de wettelijke eisen. Daarnaast vinden wij het ook belangrijk dat jouw opvang aan bepaalde eisen voldoet, zodat de kinderen in een verantwoorde omgeving worden opgevangen. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan:

Overige eisen

 • De veiligheid en hygiëne van de opvanglocatie
 • Een prettige leefomgeving
 • Brandveiligheid
 • Je bent voornemens om de kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling door middel van gerichte activiteiten
 • Je bent voor langere tijd beschikbaar zodat je continuïteit kunt bieden