De voordelen voor een ouder

Waarom kies je voor gastouderopvang?

  • Gastouderopvang is een kleinschalige vorm van kinderopvang in huiselijke kring. Er worden maximaal zes kinderen opgevangen waarvan maximaal twee kinderen onder 1 jaar. De gastouder heeft daarom meer aandacht voor jouw kind. Onderzoek heeft uitgewezen dat kinderen zich meer op hun gemak voelen in een kleinschalige omgeving. Zij voelen zich meer ontspannen en veiliger.
  • Gastouderopvang is een flexibele vorm van kinderopvang. Je kunt met de gastouder de opvanguren afstemmen en er zijn bijvoorbeeld ook gastouders die een 24-uurs opvang hebben of afspraken willen maken met ouders die onregelmatige werktijden hebben.
  • Gastouderopvang is een goedkopere vorm van opvang dan bijvoorbeeld een kinderdagverblijf. Het uurtarief van de gastouder ligt lager en je neemt de daadwerkelijke uren af die je nodig hebt.
  • Jouw kind ziet elke opvangdag weer het vertrouwde gezicht van de gastouder. Dit geeft een veilig en vertrouwd gevoel.
  • Gastouders zijn professionals. Zij zijn gediplomeerd en beschikken over een certificaat Kinder EHBO. Daarnaast blijft een gastouder zich ontwikkelen door e-learning en themabijeenkomsten.
  • De gastouder én huisgenoten boven 18 jaar beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag en  zijn geregistreerd in het Personenregister. Hierdoor worden zij dagelijks gescreend.
  • Wij bezoeken de gastouder regelmatig en de woning van de gastouder wordt jaarlijks gecontroleerd op veiligheid en hygiëne.
  • De overheid ziet gastouderopvang als en volwaardige vorm van kinderopvang en daarom heb je recht op kinderopvangtoeslag.