De werkzaamheden

Wat zijn de werkzaamheden van een gastouder?

Veiligheid en vertrouwdheid zijn de basis voor een goede ontwikkeling van jonge kinderen. Wanneer kinderen ouder worden hebben zij behoefte aan uitdaging en willen zij ook graag met andere kinderen spelen. Gastouderopvang combineert deze twee belangrijke aspecten in een gezellige, huiselijke sfeer.

Veel ouders kiezen bewust voor gastouderopvang, omdat het kleinschalig en flexibel is. Je vangt per dag maximaal zes kinderen op, dit is inclusief jouw eigen kinderen tot 10 jaar. Je mag zelf aangeven welke dagen en tijden je beschikbaar bent, ook mag je zelf jouw uurtarief aangeven.

Ouders kiezen ervoor om de zorg van hun kind(eren) aan jou over te dragen. Dit is een hele verantwoordelijkheid voor jou als gastouder. Wij verwachten dan ook dat je een veilige en liefdevolle omgeving aanbiedt waarin het kind zich vertrouwd voelt en zich optimaal kan ontwikkelen. Naast de dagelijkse zorg die je biedt is het ook de bedoeling dat je activiteiten onderneemt. Denk dan bijvoorbeeld aan wandelen, voorlezen, knutselen, enzovoorts. Wij vinden het belangrijk dat je up-to-date blijft en bieden je daarom diverse scholingsmogelijkheden op de Gastouderland Academie aan.

Het is ook mogelijk dat je gastouder bent in de woning van de ouders. Dit noemen wij een nanny. Ook als nanny heb je een grote verantwoordelijkheid en zijn onze bovenstaande verwachtingen van toepassing.

Tijdens de intake brengen wij jouw wensen in kaart. Zo kunnen wij de opvang afstemmen op jouw persoonlijke wensen.

Aan welke eisen moet je voldoen om gastouder te worden?

Je moet als gastouder ingeschreven staan in het LRK. Dit is het Landelijk Register voor Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Alleen dan hebben de ouders recht op kinderopvangtoeslag. Om in dit register opgenomen te worden moet je voldoen aan een aantal voorwaarden.

Je bent in het bezit van:

– Een diploma MBO-2 Helpende (Zorg en) Welzijn, of

– een ervaringscertificaat MBO-2 Helpende (Zorg en) Welzijn, of

– een diploma dat vermeldt staat op de diplomalijst, of

– een certificaat goed gastouderschap.

– Jij en jouw inwonende huisgenoten boven 18 jaar zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag en staan ingeschreven in het Personenregister en gekoppeld aan Gastouderland.

– Jij bent in het bezit van een geldig Kinder EHBO certificaat.

– Wij hebben in jouw woning een Risico Inventarisatie uitgevoerd.

Dit zijn de wettelijke eisen, maar daarnaast vinden wij het ook belangrijk dat jouw opvang aan bepaalde eisen voldoet, zodat de kinderen in een verantwoorde omgeving worden opgevangen.

Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan:

– De veiligheid en hygiëne van de opvanglocatie

– Een prettig leefomgeving

– Brandveiligheid

– Je bent voornemens om de kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling door middel van gerichte activiteiten

– Je bent voor langere tijd beschikbaar zodat je continuïteit kunt bieden

Ben jij benieuwd geworden en ontvang jij graag meer informatie? Neem dan gerust eens contact op!